Valbo Entreprenad AB © 2008

Tjänster

Valbo Entreprenad AB utför bland annat:

• Återvinning av avfall
• Flisning av skogs- och avfallsprodukter
• Kompostering, sållning
• Skogsarbeten
• Trädfällning med specialbil
• Snöröjning, sandning
• Transporter, leveranser av grus, flis med mera
• Schaktningsarbeten
• Försäljning av biobränsle

Vi är dessutom återförsäljare av hydraulslangar samt säljer biobränsle av god kvalité.

Ring gärna för mer information!

Hem     Om företaget     Tjänster     Maskinpark     Kontakt